Genetisk analys av atypiska progesteronprofiler hos holsteinkor i försöksbesättningar i fyra olika länder

Senast ändrad: 11 mars 2013

Sofia Nyman1*, Kjell Johansson1, 2, Donagh Berry 3, Dirk-Jan de Koning 1, Roel Veerkamp 4, Eileen Wall 5 and Britt Berglund1, 1Institutionen för husdjursgenetik, SLU, Uppsala, 2Växa Sverige, 3Teagasc, Animal & Grassland Research and Innovation Centre, Moorepark, Co. Cork, Ireland, 4Animal Breeding and Genomics Centre, Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, The Netherlands, 5Sustainable Livestock System Group, Scottish Agricultural College, Midlothian, United Kingdom.

Syftet med denna studie var att skatta genetiska parametrar för atypiska progesteronprofiler hos holsteinkor. Atypiska profiler har, i våra tidigare studier, korrelerats med sämre fertilitet. Data samlades in från cirka 1200 Holstein kor från försöksbesättningar i Irland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien. Genetisk variation och korrelationer beräknades för de fyra progesteronprofilerna: normal cykel, fördröjd cykel (en brunstcykel med en första progesterontopp senare än 56 dagar efter kalvning), förhöjd lutealfas (en brunstcykel med hög progesteronnivå i mer än 20 dagar) och avbruten cykel (brunstcykeln avbryts och progesteronet är lågt i minst 14 dagar).

I en första analys av de genetiska varianskomponenterna användes data från Sverige och Nederländerna. Sammanlagt analyserades 552 progesteronprofiler från 239 svenska och 675 profiler från 588 holländska holsteinkor. Andelen fördröjda cykler och förhöjda lutealfaser minskade med ökande laktationsnummer medan avbruten cykel ökade i senare laktationer. En linjär farmodell med fixa effekter som laktationsnummer, kalvningssäsong och kalvningsår inom land användes. Det fanns 99 tjurar i det holländska datasetet och 102 tjurar i det svenska datasetet, varav 10 tjurar var gemensamma mellan länderna. Preliminära resultat visade arvbarhetsskattningar upp till 0,2 för progesteronprofilerna. Detta tyder på att progesteronprofiler skulle kunna erbjuda möjligheter till förbättrad avel för fertilitetsegenskaper. 


Kontaktinformation