Genetisk bakgrund till aggression, rädsla och socialitet hos hund

Senast ändrad: 03 september 2014

H. Eken Asp, P. Arvelius, W.F. Fikse, K. Nilsson och E. Strandberg

De flesta hundägare vill ha en hund som inte visar aggressivitet, inte är rädd, som är lättränad och som fungerar bra i vardagen. Trots detta har de flesta genetiska studier av beteende hos hund baserats på uppgifter från beteendetest och inte vardagsbeteende. Syftet med denna studie var att skatta genetiska parametrar, som arvbarheter och genetiska korrelationer, för aggressivitet, rädsla, socialitet och träningsbarhet baserat på svar från en enkät där ägaren till hunden fått svara på frågor om hundens beteende i vardagssituationer. 

Den genetiska analysen innefattade 3128 hundar från 14 raser. När vi skattade genetiska parametrar så korrigerade vi samtidigt för effekt av ras, kön och ålder på hunden. Arvbarheterna låg mellan 8% och 38%, med den högsta arvbarheten för lekintresse riktat mot människa. Vi fann positiva genetiska korrelationer mellan aggressivitet och rädsla medan socialitetsegenskaper var negativt kopplade till både aggressivitet och rädsla. 

Hela artikeln finns här. 


Kontaktinformation