Genetiska trender för fertilitet hos SRB skattade med olika modeller

Senast ändrad: 08 mars 2013

Susanne Eriksson1, Freddy Fikse1, Helen Hansen Axelsson1, Kjell Johansson2

1Inst. för husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala; 2Växa, Sverige, Uppsala

Ogynnsamma genetiska trender för honlig fruktsamhet har observerats för mjölkkor. Dessa har förklarats med ogynnsamma genetiska samband med mjölkproduktion. De nordiska röda raserna har länge selekterats även för funktionella egenskaper och försämringar i fruktsamheten har inte observerats på samma sätt i dessa raser. Målet med denna studie var att med olika modeller skatta genetiska trender för SRB för två fruktsamhetsegenskaper, juverhälsoegenskaper samt proteinavkastning. Fruktsamhetsegenskaperna var antal inseminationer (AINS) och intervall från kalvning till första insemination (KFI). Data för kvigor från 1998 och för kor i första och andra laktation från 1990 till 2007 inkluderades. Antal observationer per egenskap varierade från 141 003 (juverexteriör) till 1 046 206 (klinisk mastit). Vi skattade varianskomponenter innan vi skattade avelsvärden. Så kallad multitrait (MT, där man analyserar mer än en egenskap samtidigt) djurmodeller och farmodeller användes vid skattning av varianskomponenter. För skattning av avelsvärden användes MT-djurmodeller. Egenskaperna analyserades både inom egenskapsgrupp (t. ex. fruktsamhetsegenskaper) liknande dagens nordiska avelsvärdering, och med en full MT-modell med både fruktsamhets- och juverhälsoegenskaper samt proteinavkastning. Analyserna gjordes med och utan data för kvigor. De resulterande genetiska trenderna för svenska semintjurar var neutral eller gynnsamma för juverhälsa, KFI och AINS hos kvigor. Ogynnsamma trender sågs för AINS i första och andra laktation. För kor verkade de genetiska trenderna ogynnsamma för celltal, klinisk mastit i andra laktation samt AINS för alla kor. Dessa skattade trender var mindre ogynnsamma när avelsvärderingen gjordes inom egenskapsgrupp än när en full MT-modell användes. Att utesluta data från kvigor hade mindre betydelse än förväntat för de genetiska trenderna. 


Kontaktinformation