Hälsostatus och exteriör hos unga ridhästar påverkar prestation och kommande hållbarhet hos tävlingshästar

Senast ändrad: 10 mars 2013

Lina Jönsson1*, Anna Näsholm1, Lars Roepstorff2, Agneta Egenvall3, Göran Dalin2 and Jan Philipsson1

1Institutionen för husdjursgenetik, 2 Hippologenheten, 3 Institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges landbruksuniversitet, S-75007 Uppsala.

Få studier har undersökt hur variation i exteriör och hälsa hos unga ridhästar påverkar hästens prestation och hållbarhet för framtida tävlingskarriär. Syftet med den här studien var därför att undersöka fenotypiska och genetiska samband mellan exteriör och hälsa å ena sidan samt prestationsförmåga och hållbarhet för en framtida tävlingskarriär å andra sidan. Analyserna omfattade 8238 hästar bedömda under den s.k. Kvalitetsbedömningen för 4-5 åriga ridhästar. Analyserna genomfördes i linjära univariata modeller samt multivariata djurmodeller för fenotypiska effekter respektive genetiska korrelationer. Resultaten visar att både hälsa och exteriör har ett signifikant fenotypiskt och genetiskt samband med gång- respektive hopp-prestationer samt med längden på hästens tävlingskarriär. Gynnsamma genetiska korrelationer mellan hälsostatus och talang för hoppning uppgick till 0,23 och till 0,37 för gångarter. De genetiska sambanden mellan hälsostatus som unghäst och antal tävlingsår uppgick till 0,25-0,31, medan exteriöregenskaperna uppvisade korrelationer runt 0,20. De genetiska korrelationerna mellan hälsoegenskaperna och livstidsprestationerna uppgick till 0,26-0,36, och till 0,28 för den viktigaste exteriörpoängen (huvud-hals-bål). Medelstora hästar med en mankhöjd på 164-171 cm hade bäst hållbarhet och framgång i tävlingskarriären jämfört med både större och mindre hästar. Resultaten tyder på att urval för förbättrad hälsa och exteriör hos unga hästar även skulle kunna förbättra önskade prestationsegenskaper och hållbarhet hos ridhästar. 


Kontaktinformation