Sveriges lantbruksuniversitet

Personal Bioinformatik


Antal sökresultat: 6
Erik Bongcam Rudloff
Erik Bongcam Rudloff
Professor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Bioinformatik

Telefon: 018-672121, 072-5355587
E-post: erik.bongcam@slu.se

Postadress:
Inst för Husdjursgenetik, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Hadrien Gourlé
Hadrien Gourlé
Doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Bioinformatik
E-post: hadrien.gourle@slu.se

Postadress:
Inst för Husdjursgenetik, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Juliette Hayer
Juliette Hayer
Forskare vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Bioinformatik

Telefon: 018-671955
E-post: juliette.hayer@slu.se

Postadress:
Inst för Husdjursgenetik, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Naveed Jhamat
Naveed Jhamat
Extern resurs vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Bioinformatik

Telefon: 0046 769830742
E-post: naveed.jhamat@slu.se

Postadress:
Inst för HGEN, Box 7023

750 07 UPPSALA

Oskar Karlsson Lindsjö
Oskar Karlsson Lindsjö
Extern resurs vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Bioinformatik

Telefon: 018-672785
E-post: oskar.e.karlsson@slu.se

Postadress:
Inst för HGEN, Box 7023

750 07 UPPSALA

Adnan Niazi
Adnan Niazi
Forskningsingenjör vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Bioinformatik

Telefon: 018-671939, 0760294611
E-post: adnan.niazi@slu.se

Postadress:
Inst för HGEN, Box 7023

750 07 UPPSALA

Loading…