Vad är Barents Forest Forum?

Senast ändrad: 21 februari 2023

En gemensam plattform för aktiva inom skogssektorn i Barentsområdet.

Konferensen i Umeå är det fjärde i ordningen och är en del av det svenska ordförandeskapet i "Barents Forest Sector Network". Under konferensen förväntas deltagare från skogsnäringen, politiska beslutsfattare, forskning och utveckling samt utbildning att diskutera framtidens biobaserade samhällen i Barentsregionen. Fokus ligger på skogens multifunktionalitet i relation till en framtida biobaserad samhällsekonomi. Som exempel kan nämnas hur samhället anpassar sig till och begränsar klimatförändringar, bio- och skogsbaserade produkter och innovationer. Även frågor om arbetskraftförsörjning, lika villkor och skogsrealterad utbildning kommer diskuteras. 

Under konferensens första dag inbjuds deltagarna till en workshop med fokus på arbetskraftsförsörjning, lika villkor och utbildning. Den andra dagen består av presentationer med fokus på praktiska exempel samt möjligheter till nätverkande. Den sista dagens exkursioner fokuserar på praktiska demonstrationer av skogliga exempel.

Program och registrering

Registreringen är öppen på den engelska sidan. Där finner du även en uppdaterad version av programmet.

Resa hit

Läs mer om Umeå och hur du tar dig hit.


Kontaktinformation

Kontakt

Camilla Widmark

Projektledare Barents Forest Forum 2019

Forskare, dåvarande kanslichef Forest Bioeconomy Network

+46 90 786 85 96, +46 70 29 29 018

Mona Bonta Bergman

Kommunikatör Forest Bioeconomy Network

+46 730-347 379