Konferens: Att planera för en hållbar framtid

Senast ändrad: 26 januari 2023
Handskakning utomhus, foto.

Välkommen till en konferens, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Välkommen till en konferens där teori möter praktik, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Vi presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. I centrum för detta program står frågan om hur miljökommunikation inom forskning, politik och praxis kan främja omställningen till ett hållbart samhälle.

Vid konferensen deltar forskare och praktiker inom samhällsplanering – från myndighetshandläggare och kommunikatörer till konsulter – och tillsammans utbyter vi erfarenheter och lär oss mer om hur vi bättre kan hantera brännande hållbarhetsutmaningar över sektors- och professionsgränser.

Dialog och samverkan ligger i tiden. Omställningsarbetet präglas av komplexa frågor som kräver god kommunikation mellan aktörer med skilda perspektiv, intressen och värderingar. Utifrån nya fallstudier kommer vi att diskutera möjligheter och begränsningar med dialoger och samverkan och presentera nya verktyg för reflektion och samskapande.

Varmt välkommen till en spännande dag där vi tillsammans bidrar till att forma morgondagens hållbara samhällsplanering!

Sista anmälningsdag till konferensen är den 22 februari.

Viktigt att notera: konferensen är avgiftsfri - men anmälan är bindande och avanmälan måste ske senast den 6 mars.

ANMÄL DIG HÄR:

 

 

Preliminärt program

09:30 Inledande presentation

Att planera för en hållbar framtid: ny forskning om dialog och samverkan.

10:00 Presentation av forskningsresultat (med fikarast)

Alexander Hellquist, specialist i samverkansledning: Medborgardialoger om konfliktfyllda frågor: Hur kan olika perspektiv bli representerade?

Amelia Mutter.Amelia Mutter, forskare Avdelningen för Miljökommunikation, Sveriges Lantbruksuniversitet: Vattenförvaltning och samverkan: Hur ser åtgärdssamordnares arbete med övergödning ut i praktiken?

 

 

Martin Westin.

Emily Montgomerie.Martin Westin, forskare & Emily Montgomerie, forskningsassistent, båda Avdelningen för Miljökommunikation, Sveriges Lantbruksuniversitet: Dialog i naturresursförvaltning: Vad krävs för god samtalsledning och facilitering?

 

Annette Löf.jpgAnnette Löf, senior research fellow, Stockholm Environment Institute (SEI): Markanvändningens kontroverser i Sapmí: Vad hindrar och möjliggör dialogen med den samiska befolkningen?

 

 

12:00 Gemensam lunch

13:00 Parallella workshops

Hållbarhetsvandring - en metod för platsutveckling.

Reflektionscykeln - ett verktyg för att utveckla ledarskap i dialog och samverkan.

Processdesign - ett verktyg för att skräddarsy dialoger och samverkan utifrån lokala förutsättningar.

Snabb och långsam planering - dialog och samverkan i tider av brådskande hållbarhetsutmaningar.

14:30 Fikarast

15:00 Avslutande samtal

Dialog och samverkan i samhällsplanering, nu tar vi nästa steg!