Workshopar våren 2018

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Under 2018 har SLU Grogrund samlat SLU-forskare och representanter från företag på sju olika workshopar. På workshoparna har idéer presenterats och förslag på satsningar inom växtförädling har diskuterats gemensamt. Workshoparna har resulterat i idéskisser och projektbeskrivningar. Dessa diskuteras i SLU Grogrunds styrgrupp, som rekommenderar dekanen att finansiera de högst prioriterade projekten.

Innehåll och datum för SLU Grogrunds workshopar under 2018:

2018-01-16 Workshop om trädgårdsområdet
2018-02-15 Workshop om cerealier
2018-03-07 Workshop om proteingrödor
2018-04-05 Workshop om potatis och rotfrukt
2018-04-06 Workshop om oljegrödor
2018-04-12 Workshop om metoder
2018-05-08 Workshop om vall och grovfoder


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62