Workshop 28-29 nov 2018

Senast ändrad: 07 augusti 2023
Workshop för pågående och beviljade projekt

28-29 november 2018 samlade SLU Grogrund runt 25 deltagare från akademi och näringsliv för en workshop i Malmö. Inbjudna var de olika deltagarna inom SLU Grogrunds pågående och hittills beviljade projekt. På schemat stod bland annat presentation av de olika projekten samt workshop om samarbeten och synergier inom SLU Grogrund och mellan de olika projekten. Under den sista sammanfattande timmen och avslutande lunchen deltog även SLU Grogrunds styrgrupps ordförande Lena Åsheim och dekanen för LTV-fakulteten vid SLU, Håkan Schroeder.

Liknande arrangemang planeras genomföras inom SLU Grogrund en till två gånger per år. Nästa workshop, som även kommer att innefatta diskussioner om idéer till framtida projekt, planeras att äga rum i maj/juni 2019, datum och plats är ännu inte bestämt.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62