Mot höstvete- och havresorter med lågt kadmiumupptag

Senast ändrad: 11 november 2022
havregryn och grön mugg
Projekt - Mot höstvete- och havresorter med lågt kadmiumupptag. Havregryn. Foto: Therése Bengtsson
havreax
Mot höstvete- och havresorter med lågt kadmiumupptag. Växande havre. Foto: Therése Bengtsson