SLU Grogrund i media

Senast ändrad: 24 juni 2020

Här återfinns inslag som förkommit i media om SLU Grogrund under innevarande år.

Lantbruksnytt presenterar i sitt program den 26 maj 2020 SLU Grogrunds projekt "Förbättring av rapskakans kvalitet för högvärdiga foder och livsmedelsändamål". Inslaget startar 55 sekunder in i filmen och avslutas vid 3,28. Projektkoordinatorn Li-Hua Zhu intervjuas bland annat.

På tidningen Jordbruksaktuellts webbsida publicerades den 19 maj 2020 "Potential för raps som proteinkälla i livsmedel".

Tidningen Jordbruksaktuellts internettjänst publicerade den 11 maj 2020 "Satsning på oljegröda för norra Sverige".

E-tidningen Recycling publicerade den 8 maj 2020 "Rapsrest framtidens burgare".

Den 5 maj 2020 publicerades "Raps kan bli framtidens burgare?" på Food Supply:s nyhetssida. Food Supply är ett branschnätverk för aktörer inom livsmedelsindustrin. 

I Lantmännens medlemstidning Grodden nr 2 2020, publicerades två artiklar som berör SLU Grogrund "Stor satsning på svenska bönor" (sidan 18) och "Samlar krafterna inom svensk växtförädling" (sidan 20)

Den 27 mars 2020 publicerade tidningen Norran "Rybs en framtidsprodukt i Norrland?"

 


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se