SLU Grogrund i media

Senast ändrad: 08 januari 2024

Här återfinns exempel på inslag om SLU Grogrund i olika medier.

Den 8 januari 2024 berättade Cecilia Hammenhag om "Forskarnas uppdrag: Ta fram klimatsmart mat som klarar torka och kraftigt regn" i ett klipp på SVT Nyheter/Skåne.

Den 8 januari 2024 medverkade Eva Johansson och Cecilia Hammenhag i Sveriges Radio P1:s serie "Livet vid 2,5 grader", avsnittet Maten år 2100 – hur vi kan äta utan att förstöra planeten.

Den 16 juli 2023 skriver Sydsvenskan om SLU Grogrunds ärtprojekt i artikeln "Morgondagens superärta är redo för skörd".

Vetenskapsrådets nättidning Curie intervjuar Per Hofvander i artikeln "Gensaxen kan bidra till EU:s gröna giv – om
lagen ändras", 11 maj 2022.

Ett inslag i Lantbruksnytt handlar om SLU Grogrundprojektet Framtidens åkerböna, juni 2022.

Den 19 januari 20222 uppmärksammar Lantbruksnytt SLU Grogrund i nyheten "Genetisk variation hos rödklöver kartlagd – ett bidrag till
framtidens uthålliga och högavkastande vall".

Tidningen Viola Potatis publicerade artikeln "Resistensförädling ska ge friskare grödor" i nummer 1, 2021.

Flera SLU-forskare medverkar i ett inslag i Vetenskapsradion den 1 december 2020 med rubriken "Så förbättras grönsakerna av nobelprisad teknik".

På sajten Livsmedelnyheter.se publicerades den 17 november 2020 artikeln "Protein från stärkelsepotatis kan komma att ersätta soja".

På Vetenskapsrådets nyhetssajt, forskning.se, publicerades den 13 november 2020 en artikel "Gensaxen ska få loss värdefullt potatisprotein".

Den 9 november 2020 publicerade Vetenskapsradion ett inslag med titeln "Gensaxen ska göra det möjligt att utvinna mer protein ur potatis". Mariette Andersson från SLU Grogrund medverkar.

Vetenskapsradion hade den 13 oktober 2020 ett inslag om "Fattigmaten kan bli framtidens proteingröda". Projektkoordinator Åsa Grimberg medverkar.

I Lantmännens tidskrift Cerealier nr 3 2020, finns artiklar om växtförädling och flera av projekten inom SLU Grogrund nämns i artiklarna.

Tidningen Råd&Rön skriver en artikel om "Här växer framtidens färs". Artikeln publicerades den 21 september 2020 och från SLU intervjuas projektkoordinator Åsa Grimberg.

I nättidningen FoodMonitor publicerades en artikel den 9 september 2020 med rubriken "SLU kollar rotsystem".

En artikel i Örebronyheter den 9 september 2020, "Friska rötter ger friska grödor".

Örebronyheter publicerade den 3 september 2020 en artikel om "Klimatförändringarna påverkar landets äppelodlare".

Vetenskapsradion publicerade ett inslag den 31 augusti 2020 "Åkerbönan ska bli bättre mat för människor".

I Odla med P1:s sändning den 31 augusti 2020 finns det ett inslag som handlar om projektet "Framtidens åkerböna för mat och foder". Inslaget börjar 14:03 minuter in i sändningen.

Ur tidningen Extrakt den 19 augusti 2020 "Klimatet ställer nya krav på äppelodlarna.

Jordbruksaktuellt publicerade den 12 auguasti 2020 "23 år innan ny sort når marknaden" och artikeln "Äppelodlarna känner av klimatförändringarna".

Lantbruksnytt presenterar i sitt program den 26 maj 2020 SLU Grogrunds projekt "Förbättring av rapskakans kvalitet för högvärdiga foder och livsmedelsändamål". Inslaget startar 55 sekunder in i filmen och avslutas vid 3,28. Projektkoordinatorn Li-Hua Zhu intervjuas bland annat.

På tidningen Jordbruksaktuellts webbsida publicerades den 19 maj 2020 "Potential för raps som proteinkälla i livsmedel".

Tidningen Jordbruksaktuellts internettjänst publicerade den 11 maj 2020 "Satsning på oljegröda för norra Sverige".

E-tidningen Recycling publicerade den 8 maj 2020 "Rapsrest framtidens burgare".

Den 5 maj 2020 publicerades "Raps kan bli framtidens burgare?" på Food Supply:s nyhetssida. Food Supply är ett branschnätverk för aktörer inom livsmedelsindustrin. 

I Lantmännens medlemstidning Grodden nr 2 2020, publicerades två artiklar som berör SLU Grogrund "Stor satsning på svenska bönor" (sidan 18) och "Samlar krafterna inom svensk växtförädling" (sidan 20).

Den 27 mars 2020 publicerade tidningen Norran "Rybs en framtidsprodukt i Norrland?".


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62