SLU Grogrund - pågående och avslutade projekt

Senast ändrad: 12 april 2024

Pågående projekt

Framtidens åkerböna för mat och foder - fas 2

Framtidens äpple: friska och lokalanpassade äppelsorter för hela Sverige

Förbättring av rapskakans kvalitet för högvärdiga foder och livsmedelsändamål

HeRo – Healthy Roots: Utveckling av verktyg för urval av sorter med fokus på rotsystemet

Mot höstvete- och havresorter med lågt kadmiumupptag

Nya effektiva metoder för förädling av timotej

Rybs - en flexibel och tålig oljegröda för Sverige

Searching unique qualities from old and alien cereals for use in conventional and organic breeding

Sortprovning i hortikulturell frilandsodling

Utveckling av fenotypning för vete och sockerbetor

Utveckling av genomeditering i livsmedelsgrödor

Växtförädling av stärkelsepotatis – ökad kvalitet för ett mer uthålligt resursutnyttjande

Växtförädling för ökad fröavkastning hos rödklöver

Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer

Ärtan - garantin för framtidens gröna protein

Avslutade projekt

Framtidens åkerböna för mat och foder - fas 1

Framtidens äpple

"Framtidens äpple" innehåller följande tre delprojekt:

-----------------------------------------------------

Accelererad och kostnadseffektiv äpplesortutveckling genom genombaserad växtförädling

Läs mer om projektet

Läs mer om projektkoordinator Larisa Gustavsson, SLU 

----------------------------------------------------

Huvudmannaskap och ekonomi för sortframställning av äpplesorter

Läs mer om projektet

Läs mer om projektkoordinator Urban Eriksson, SLU Holding

-----------------------------------------------------

Härdiga must- och cideräpplesorter

Läs mer om projektet

Läs mer om projektkoordinator Kimmo Rumpunen, SLU

Produkter baserade på proteinrika grödor - behov och möjligheter

Yin-yang baserade markörer för förädling av spannmål

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62