Växtförädling av stärkelsepotatis – ökad kvalitet för ett mer uthålligt resursutnyttjande

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Kort om projektet

Projektets övergripande mål är att möjliggöra ett mer uthålligt utnyttjande av svensk stärkelsepotatis. Målet ska nås genom detaljerade sortanalyser och en utveckling av genetiska verktyg för att ta fram nya potatissorter med ökad kvalitet och resurseffektivitet.

Projektet syftar initialt till att visa på nya möjligheter att öka kvaliteten av potatis och potatisprodukter genom att minska halten av oönskade substanser, och på längre sikt till att generera praktiska tillämpningar av detta. Ny kunskap framtagen inom projektet väntas kunna ge snabb praktisk användning rörande till exempel sortval, processer, liksom nya genetiska markörer.

Resultaten kan bidra till ett rationellt och säkert utnyttjande av den genetiska variationen i stärkelsepotatis. Resultaten kan också leda till nya hållbara livsmedelsprodukter, till exempel högvärdigt protein framställt ur processrester.

Projektet bidrar tydligt till visioner om en cirkulär och biobaserad ekonomi, bland annat genom att leda till nya livsmedelsprodukter, bättre resursanvändning och uthålliga produkter från bioråvaror.

Fakta:

Projektet pågår: 2019-2022
Projektkoordinator: Folke Sitbon, SLU

Deltagande organisationer: SLU, Lyckeby Starch AB

Läs mer i forskarporträttet: Ett nytt livsmedelsprotein från stärkelsepotatis ser dagens ljus – med hjälp av nya växtförädlingsmetoder

Den 9 november 2020 publicerade Vetenskapsradion ett inslag med titeln "Gensaxen gör det möjligt att utvinna mer protein ur potatis". Mariette Andersson från SLU Grogrund medverkar.

På Vetenskapsrådets nyhetssajt, forskning.se, publicerades den 13 november 2020 en artikel "Gensaxen ska få loss värdefullt potatisprotein".

På sajten Livsmedelnyheter.se publicerades den 17 november 2020 artikeln "Protein från stärkelsepotatis kan komma att ersätta soja".

I ett inslag i Vetenskapsradion den 1 december handlar det om "Så förbättras grönsakerna av nobelprisad teknik". Flera SLU-forskare medverkar.

 

 

Relaterade sidor: