Växtförädling av stärkelsepotatis – ökad kvalitet för ett mer uthålligt resursutnyttjande

Senast ändrad: 04 september 2019
Kort om projektet

Projektets övergripande mål är att möjliggöra ett mer uthålligt utnyttjande av svensk stärkelsepotatis. Målet ska nås genom detaljerade sortanalyser och en utveckling av genetiska verktyg för att ta fram nya potatissorter med ökad kvalitet och resurseffektivitet.

Projektet syftar initialt till att visa på nya möjligheter att öka kvaliteten av potatis och potatisprodukter genom att minska halten av oönskade substanser, och på längre sikt till att generera praktiska tillämpningar av detta. Ny kunskap framtagen inom projektet väntas kunna ge snabb praktisk användning rörande till exempel sortval, processer, liksom nya genetiska markörer.

Resultaten kan bidra till ett rationellt och säkert utnyttjande av den genetiska variationen i stärkelsepotatis. Resultaten kan också leda till nya hållbara livsmedelsprodukter, till exempel högvärdigt protein framställt ur processrester.

Projektet bidrar tydligt till visioner om en cirkulär och biobaserad ekonomi, bland annat genom att leda till nya livsmedelsprodukter, bättre resursanvändning och uthålliga produkter från bioråvaror.

Potatis
Projekt – Växtförädling av stärkelsepotatis
Relaterade sidor:
Sidansvarig: lena.johnson@slu.se