Kontakt

Senast ändrad: 18 augusti 2023

Programchef

Eva Johansson, programchef
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Vice programchef

Therese Bengtsson, vice programchef
Institutionen för växtförädling, SLU
therese.bengtsson@slu.se, 040-41 53 54

Utbildning

Salla Marttila, nätverks- och utbildningskoordinator 
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22

Sekretariat

Boel Sandskär, handläggare och sekreterare i styrgruppen
LTV-fakultetens kansli, SLU
SLUGrogrund@slu.se, 040-41 50 82

Andreas Gustavsson Fredlund, fakultetsekonom
LTV-fakultetens kansli, SLU
andreas.fredlund@slu.se, 040-41 54 87

Lisa Beste, kommunikatör
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
lisa.beste@slu.se, 073-804 91 59


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62