Kontakt

Senast ändrad: 06 oktober 2022

Programchef

Eva Johansson, programchef
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Vice programchef

Therese Bengtsson, vice programchef
Institutionen för växtförädling, SLU
therese.bengtsson@slu.se, 040-41 53 54

Utbildning

Salla Marttila, utbildningskoordinator 
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22

Sekretariat

Boel Sandskär, handläggare och sekreterare i styrgruppen
LTV-fakultetens kansli, SLU
SLUGrogrund@slu.se, 040-41 50 82

Ida Andersson, kommunikation och strategi
Enheten för samverkan och utveckling, SLU
SLUGrogrund@slu.se, 040-41 55 47


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62