Kontakt

Senast ändrad: 21 maj 2021

Programchef

Eva Johansson, Programchef
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Sekretariat

Ida Andersson, kommunikatör och handläggare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU
SLUGrogrund@slu.se, 040-41 55 47

Utbildning

Salla Marttila, utbildningskoordinator 
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62