Vetenskapliga publikationer, SLU Grogrund

Senast ändrad: 08 mars 2024

Här hittar du vetenskapliga publikationer som SLU Grogrund helt eller delvis varit med och finansierat. Sidan uppdateras automatiskt med hjälp av en digital sökfunktion. Därför kan det hända att en och annan publikation som nämner SLU Grogrund, men egentligen inte hör till vår verksamhet, slinker med i listan.


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62