Utveckling av metoder för automatiserad fenotypning för förädling av vete och sockerbetor

Senast ändrad: 31 augusti 2021
Vetefält. Foto.
Utveckling av fenotypningsmetoder för vete och sockerbetor Foto: Aakash Chawade
Vetefält. Foto.
Utveckling av fenotypningsmetoder för vete och sockerbetor Foto: Aakash Chawade
Drönare i fält. Foto.
Utveckling av fenotypningsmetoder för vete och sockerbetor Foto: Aakash Chawade

Kort om projektet

Mot bakgrund av klimatförändringarna behöver vi utveckla nya växtsorter som är anpassade till de miljöer där de ska odlas. Med hjälp av avancerade urvalsverktyg för nyframtaget genetiskt material går det snabbare att utveckla nya sorter. Ett sådant verktyg är fenotypning, där växtmaterialet utvärderas genom att man mäter tillväxten med hjälp av olika sensorer. Genom att fenotypa växter kan vi studera hur de växer i olika miljöer och därigenom fastställa vilket genetiskt material som är bäst lämpat för en viss miljö.

I det här projektet kommer vi att utveckla innovativa, robusta metoder för automatiserad växtfenotypning, i syfte att utvärdera ekonomiskt betydelsefulla agronomiska egenskaper hos grödor som är viktiga för det svenska jordbruket. Dessa fenotypningsmetoder bygger på tekniker där bild- eller reflektanssensorer och artificiell intelligens används för att studera viktiga agronomiska egenskaper i fält, i växthus och i laboratoriemiljö. Med de nya fenotypningsmetoderna blir det möjligt att snabbare utvärdera ett stort antal förädlingslinjer och sänka förädlingskostnaderna.

Metoderna för automatiserad fenotypning utvecklas med vete och sockerbetor som testmaterial, men kan i ett senare skede användas för andra grödor som är viktiga ur svenskt perspektiv, så som potatis, bondböna, foderväxter eller raps, och därmed vara till nytta för hela den svenska växtförädlingssektorn. SLU kommer att stärka sin profil på fenomikområdet när de innovativa fenotypningsmetoder som utvecklas i projektet tas i bruk inom forskning och utbildning. De svenska intressenterna får tillgång till nya avancerade förädlingsmetoder som ger högre effektivitet. Projektet genomförs i nära samarbete med Lantmännen Lantbruk och MariboHilleshög som bidrar med sin expertis inom växtförädling och ger tillgång till avancerad analysutrustning.

 

Artikel i Plants, Open Access Journal, 31 augusti 2021. Leiva, F., Vallenback, P., Ekblad, T., Johansson, E., & Chawade, A. (2021). Phenocave : An Automated , Standalone , and Affordable Phenotyping System for Controlled Growth Conditions

Nyhet publicerad på SLU:s externwebb 4 februari 2021, "Billig teknik ger kunskap om framtidens höstvete"

Artikel i Agronomy, Open Access Journal, 29 november 2020. Differential Gene Expression Analysis of Wheat Breeding Lines Reveal Molecular Insights in Yellow Rust Resistance under Field Conditions
by  Sandeep Kumar Kushwaha,Ramesh R. Vetukuri, Firuz Odilbekov, Nidhi Pareek, Tina Henriksson and Aakash Chawade.

Artikel i Agronomy Open access journal den 19 juni 2020.
Kumar, D., Kushwaha, S., Delvento, C., Liatukas, Ž., Vivekanand, V., Svensson, J. T., … Chawade, A. (2020). Affordable Phenotyping of Winter Wheat under Field and Controlled Conditions for Drought Tolerance. Agronomy, 10(6), 882.

Podcasten, från Shaping our food, har ett avsnittet om Metoder och tekniker i växtförädlingen, där forskarna beskriver sitt arbete med nya digitala automatiserade metoder i växtförädlingen, publicerat den 26 juni 2020.

Artikel i Frontiers Open Access Journals, publicerat den 26 november 2019:

"GWAS-Assisted Genomic Prediction to Predict Resistance to Septoria Tritici Blotch in Nordic Winter Wheat at Seedling Stage"

Artikel i Agronomy Open Access Journals, nr 9 2019, "High-Throughput Field-Phenotyping Tools for Plant Breeding and Precision Agriculture"

Relaterade sidor:


Kontaktinformation