Invigning av SLU Grogrund

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Den 4 september 2019 invigdes SLU Grogrund i Alnarp, ett av SLU:s särskilda uppdrag från regeringen. Under invigningsceremonin höll landsbygdsminister Jennie Nilsson och rektorn för SLU, Maria Knutson Wedel, anföranden. Tillsammans planterade de också ett träd som en symbol för SLU Grogrund.

Fakta:

Om SLU Grogrund

SLU Grogrund är ett nationellt kompetenscentrum för svensk växtförädling som ska bidra till en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i hela Sverige. Sedan starten 2018 och fram till invigningen har det startats 16 projekt, där forskare samarbetar med olika aktörer inom svensk livsmedels- och jordbruksnäring. Målet är att ta fram nya grödor och sorter för framtidens jordbruk och middagstallrik som möter de utmaningar vår livsmedelsproduktion står inför, så som växande befolkning, klimatförändringar och nya konsumtionstrender.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62