Invigning av SLU Grogrund

Senast ändrad: 16 april 2021

Den 4 september 2019 invigdes SLU Grogrund i Alnarp, ett av SLU:s särskilda uppdrag från regeringen. Under invigningsceremonin höll landsbygdsminister Jennie Nilsson och rektorn för SLU, Maria Knutson Wedel, anföranden. Tillsammans planterade de också ett träd som en symbol för SLU Grogrund.

Rektorn för SLU Maria Knutson Wedel (till vänster) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (till höger) planterar ett äppelträd i samband med invigningen. Foto: Mårten Svensson
Männniskor vandrar på en grusväg. Foto.
Invigningen inleddes i SLU i Alnarp på Trädgårdslaboratoriet. Foto: Mårten Svensson
Deltagare på invigningen av SLU Grogrund serveras dricka. Foto.
"Årets skörd" serverades i samband med invigningen. Programchefen för SLU Grogrund Eva Johansson syns i mitten av bilden. Foto: Mårten Svensson
ektor Maria Knutson Wedel håller ett tal. Foto.
Rektorn för SLU, Maria Knutson Wedel, håller ett anförande. Foto: Mårten Svensson
Människor sitter på en scen . Foto.
Projekten inom SLU Grogrund presenterades i aulan. Foto: Mårten Svensson

Fakta:

Om SLU Grogrund

SLU Grogrund är ett nationellt kompetenscentrum för svensk växtförädling som ska bidra till en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i hela Sverige. Sedan starten 2018 och fram till invigningen har det startats 16 projekt, där forskare samarbetar med olika aktörer inom svensk livsmedels- och jordbruksnäring. Målet är att ta fram nya grödor och sorter för framtidens jordbruk och middagstallrik som möter de utmaningar vår livsmedelsproduktion står inför, så som växande befolkning, klimatförändringar och nya konsumtionstrender.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62