Styrning och organisation

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Kompetenscentret SLU Grogrund är organisatoriskt placerat vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) i Alnarp. Grogrund utgör en egen organisatorisk enhet i form av ett sekretariat direkt underställt LTV-fakultetens dekan.

SLU Grogrund leds av en programchef, Eva Johansson. Forskare och andra som engageras i verksamheterna kommer att behålla sin organisatoriska hemvist vid en institution eller motsvarande. Dekanen för LTV-fakulteten ansvarar för att sekretariatet får erforderligt administrativt stöd. Läs mer om strategi, vision och mål för SLU Grogrund i det styrande dokumentet daterat 2018-04-19.

Styrgrupp

Lena Åsheim, LRF (ordförande i styrgruppen)
Håkan Schroeder, dekan LTV-fak vid SLU
Torleif Härd, dekan NJ-fak vid SLU
Peter Annas, Lantmännen
Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten
Jenny Bergsten, Region Skåne
Mathias Samuelsson, Lyckeby Starch AB

Programchef

Eva Johansson, SLU


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se