Styrning och organisation

Senast ändrad: 21 mars 2024

SLU Grogrund är ett samverkansprogram som ska syfta till innovationer. Det drivs i nära samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi. SLU har i uppdrag att utveckla verksamheten inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

Styrgrupp

Hans Ramel, Lantbrukarnas riksförbund (ordförande i styrgruppen)
Christina Lunner Kolstrup, dekan LTV-fak vid SLU
Pär Ingvarsson, NJ-fak vid SLU
Pär-Johan Lööf, Lantmännen
Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten
Carl Jonson, Region Skåne
Mathias Samuelsson, Sveriges stärkelseproducenter

Programchef

Eva Johansson, SLU

Utbildningskoordinator

Salla Marttila, SLU

Administration

Kompetenscentret SLU Grogrund är organisatoriskt placerat vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) vid SLU. SLU Grogrund utgör en egen organisatorisk enhet i form av ett sekretariat direkt underställt LTV-fakultetens dekan. Dekanen för LTV-fakulteten ansvarar för att sekretariatet får erforderligt administrativt stöd.

SLU Grogrund leds av programchefen och utbildningskoordinatorn med stöd av handläggare, kommunikatörer, ekonomer, jurister och andra administrativa resurspersoner vid SLU. Forskare och andra som engageras i verksamheterna behåller sin organisatoriska hemvist vid en institution vid SLU, företag eller motsvarande. 

Fakta:


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62