Förbättring av rapskakans kvalitet för högvärdiga foder och livsmedelsändamål

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Kort om projektet

Raps odlas i Sverige som en självklar, högavkastande och miljömässigt hållbar oljegröda i växtföljder. Idag utvinner man främst olja från frö och restprodukten pressas till en frökaka eller frömjöl beroende på oljepressningsmetod. Frökakan används idag som ett proteinrikt foder till huvudsakligen kor, dock med höga halter av antinutrienter (giftiga och beska ämnen) vilket begränsar den användbara mängden. Med tanke på den ökade globala befolkningen, en ökad önskan att byta ut soja i djurfoder, och en ökad konsumtion av växtbaserat protein är det värdefullt om rapsprotein kan utvecklas mot nya framtida innovativa proteinprodukter, både för människor och djur.

Detta femåriga projekt syftar till att utveckla nya rapssorter med minskade halter av antinutrienter och på så sätt utvidga rapsproteinets användningsområden och öka rapskakans värde. I projektet ska man förädla nya rapssorter så att frökakan ska användas som ett högvärdigt djurfoder för många djur. Vidare ska frökakan även kunna användas i livsmedelskonsumtion i framtiden.

Projektet kommer att ta fram nya biomarkörer för att påskynda förädlingsprocessen. Gener med en önskad funktion, redan bekräftad hos andra växtslag, ska identifieras och därefter utvärderas med hjälp av CRISPR. Tre ämnen kommer att undersökas samtidigt med fenotypiska och kemiska metoder, istället för att som tidigare undersöka varje ämne separat.

Mutanter från befintligt förädlingsmaterial hos Lantmännen samt kemiskt inducerade variationer med låga halter av de tre ämnena kommer att användas i projektet. Linjer med de önskade egenskaperna ska sedan korsas med etablerade och bra rapssorter för att överföra egenskaperna. Proteinet i de förbättrade rapslinjerna jämförs sedan med protein i befintliga rapssorter.

Projektet är ett samarbete mellan SLU, Lunds Universitet, Lantmännen och Gunnarshögs Gård AB.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Li-Hua Zhu, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
li-hua.zhu@slu.se, 040-41 53 73