Bättre korn

Senast ändrad: 01 november 2023

Kort om projektet

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Syftet med projektet är att stärka befintlig svensk kornförädling genom att introducera nya och effektiva metoder, i synnerhet implementeringen av genomiskt assisterad förädling för både två- och sexradigt korn. Resultaten av förväntas leda till en mer livskraftig jordbruksekonomi i norra Sverige, ökad utsädesförsäljning av svenska kornsorter i de nordiska grannländerna, samt ett starkare tekniskt ramverk för kornförädling och forskning i Sverige.

Foto: Jenny Svennås-Gillner

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ramesh Raju Vetukuri
Forskare, Utvecklingsledare vid Odlingsenheten
Utvecklingsledare vid Institutionen för växtförädling
ramesh.vetukuri@slu.se, 040-41 53 40