Sortprovning i hortikulturell frilandsodling

Senast ändrad: 01 november 2023

Kort om projektet

Elitplantstationen har fått uppdraget av SLU Grogrund att starta upp en långsiktig nationell sortprovningsverksamhet inom trädgårdsgrödor, med syfte att avsevärt förbättra urvalsprocesser inom den svenska trädgårdsproduktionen och främja förutsättningarna för en stärkt och ökad kommersiell odling av grönsaker och jordgubbar i Sverige. 

Resultaten ska vara möjliga att direkt omsätta i kommersiell odling. Sveriges drygt 300 jordgubbsodlare och knappt 800 odlare av grönsaker på friland fattar årligen kommersiella beslut om sorter. Genom att stärka odlarnas beslutsunderlag kan livsmedelsproduktionen öka. 

Projektets mål är att etablera och utveckla en sortprovningsverksamhet som ger odlare i hela landet möjlighet att öka produktionen av frilandsgrönsaker och odlade bär, främst jordgubbar. Den nya verksamheten ska komplettera och stärka befintliga kanaler för kunskap om sorter och därför uppnå bred acceptans. 

Projektets vision är en välmående yrkesodling av trädgårdsgrödor i hela landet, där odlare gör välgrundade sortval som stärker odlingens hållbarhet och konkurrenskraft. 

Detta ska göras genom att ta fram ny kunskap om och verktyg för att demonstrera hur olika grödor och sorter fungerar under svenska odlingsförhållanden, samt att sprida denna kunskap. I uppdraget ingår att utnyttja synergier med andra aktörer inom försöks- och utvecklingsverksamhet inom sortprovning. 

Genom att förbättra underlaget vid val av sorter förbättras också förutsättningarna för att den växtförädling som bedrivs internationellt ska bidra kraftfullt till en växande, hållbar och lönsam produktion av livsmedel i Sverige, vilket är i enlighet med SLU Grogrunds vision. 

Fältförsök inom projektet med start 2022: 

 • Jordgubbar på friland, Öjebyn i Norrbotten, 2022-2024 
  Särskilt viktiga sortegenskaper är smak och anpassning till klimatet (vinterhärdighet, vårhärdighet, tidig blominduktion). 
 • Jordgubbar på friland, Skåne, 2022-2024 
  Särskilt viktiga sortegenskaper är sjukdomstolerans och hållbara bär. 
 • Spetskål, Skåne 
  Särskilt viktiga sortegenskaper är storlek och lagringsbeständighet. 
 • Spetskål, Öjebyn 
  Särskilt viktiga sortegenskaper är storlek och lagringsbeständighet. 
 • Kepalök, Skåne 
  Särskilt viktiga sortegenskaper är tidighet, storlek och lagringsbeständighet
 • Rödbeta, Skåne 
  Särskilt viktiga sortegenskaper är avkastning och storlek samt textur, smak och färg efter kokning. 

Fotodokumentation ska användas i stor omfattning med tre syften. Det första är att illustrera sorterna som del av det offentligt tillgängliga resultatet. Det andra är ratt skapa förutsättningar för att utveckla indirekta mätmetoder genom bildanalys i studentarbeten på master- och kandidatnivå. Det tredje är att enkelt kunna prova ut och tillämpa de metoder som utarbetats i sådana arbeten i den fortsatta sortprovningen. Metoderna kan ersätta tidskrävande fältarbete. Därigenom förbättras utsikterna att kunna bedriva sortprovning på längre sikt. Insamlingen av fotografiska data ska planeras efter samråd med fenomisk expertkompetens vid SLU. 

Projektet ska sprida kunskap om sorter, i form av försöksresultat. Det ska ske via fältvandringar, odlarmöten, publicerade rapporter och öppna rådata och sammanställningar som publiceras online.  

För att säkerställa att gröd- och sortval är relevanta för kommersiella odlare är en urvalsgrupp under ledning av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) knuten till verksamheten. 

Mer information

Läs mer om projektet på Elitplantstationens webbplats om projektet.

Fakta:

Projektet pågår: 2021-2025 

Projektkoordinator: Joakim Stefansson, Elitplantstationen 

Deltagande organisationer: Elitplantstationen, SLU, LRF Trädgård, HIR Skåne, Lönnslätts Bär, Almhaga Grönsaker, GoLeaf, Waregården Lantbruk, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Olssons Frö, Semenco, SW Horto, Hazera Seeds, Fresh Forward, Flevo Berry, Malling Fruits, Vissers Aardbeiplanten, KRAEGE International, Centro Innovazione Varietale, Hansabred, Sydgrönt m.fl. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation