SLU Grogrund forskarskola – växtförädling och mat

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Välkommen till SLU Grogrund forskarskolan!

Syftet med forskarskolan är att skapa bra förutsättningar för forskarutbildning inom växtförädling och mat, genom gemensamma utbildningsaktiviteter och relevant information.

Doktorander finansierade av SLU Grogrund ingår per automatik i forskarskolan. Andra doktorander vid SLU som är intresserade av växtförädling och mat är välkomna till en del av aktiviteter. Följ aktuell information på den engelska sidan. See more information in the English webpage.


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22