Forskningsprojekt

Senast ändrad: 01 juni 2018

Effektivare kunskapsspridning och nya arbetssätt behövs för att underlätta rådgivarens arbete. Här ger vi exempel på forskningsprojekt som RådNu:s forskare deltar i på olika sätt.

Utveckling av modell för rådgivning och försök angående Conservation agriculture
Projektet syftar bland annat till att engagera en grupp progressiva lantburkare så att de tillsammans med andra aktörer kan säkerställa sina behov av ny kunskap.

KUR - kompetensutveckling för rådgivare
Ett projekt som RådNu driver tillsammans med Agroväst. Målet är att stärka rådgivarna i att möta och vägleda lantbruksnäringen.

SmartBees
Ett EU-projekt där RådNu bidrar med att ta fram en verktygslåda för rådgivning för biodlare över hela Europa

Konkurrenskraftig mjölkproduktion
Ett av målen med detta projekt är att inspirera hela Mjölksverige. Projektet ingår som en part i det internationella mjölkprojektet EuroDairy.

Hur stöds implementering av innovationer?
Genom att beskriva Yara N-sensors väg från introduktion på den svenska marknaden till dess att "proppen" gick ur försäljningen 17 år senare, vill vi kunna visa hur innovationsprocesser inom lantbruket kan bli effektivare.


HNV-Link
HNV-Link High Nature Value Farming vars mål är hållbar markanvändning särskilt i områden med mycket stora naturvärden

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se