Våra nyhetsbrev

Senast ändrad: 20 december 2023
Ett glas vatten står på en bänk.

SLU Vattenforum skickar ut nyhetsbrev två gånger per år. Här nedan hittar du våra tidigare utskick. Det första kom på hösten 2020.

SLU Vattenforums nyhetsbrev hösten 2023. Flera vattenforskare tidigt i karriären vid SLU har fått finansiering från de svenska forskningsråden. Vi blickar framåt och planerar för ett fjärde internt vattenseminarium. Ta del av rapporteringen från vårt havsforskningsseminarium i Almedalen, ett besök från Ukraina, de senaste publikationerna från våra vattenforskare med mera.

SLU Vattenforums nyhetsbrev våren 2023. Under våren har det hänt en hel del på vattenområdet på SLU. I det här nyhetsbrevet summerar vi firandet av Världsvattendagen och Världshavsdagen. Vi rapporterar om vattennyheter från SLU och kommande händelser. Vet du hur SLU placerat sig för det globala hållbarhetsmålet 14 (om hav och marina resurser) i Times Higher Educations ranking av lärosätens arbete med Agenda 2030?

SLU Vattenforums nyhetsbrev hösten 2022. Här berättar vi om nya vattenprojekt på SLU, som fått pengar från de nationella forskningsråden. Vi rapporterar om vattennyheter från SLU, till exempel om diken i jordbruksmark, våtmarksrestaureringar och hajsläpp i Gullmarsfjorden.

SLU Vattenforums nyhetsbrev våren 2022. Vi rapporterar om ett nytt avtal mellan SLU, Stockholms universitet och Skansen för samverkan med Baltic Sea Science Center. Här kan du också läsa om bland annat Världsvattendagen och SLU Vattenforums andra vattenseminarium.

SLU Vattenforums nyhetsbrev hösten 2021. Vi presenterar SLU Vattenforums arbetsplan och rapporterar om att forskare inom SLU Vattenforum medverkat vid webbinarier under Världsvattendagen, Världsbiodiversitetsdagen och Världsvattenveckan, och med digitala föreläsningar på Baltic Sea Science Center på Skansen. 

SLU Vattenforums nyhetsbrev våren 2021. Vi rapporterar om 18 vattenprojekt på SLU som fick forskningsfinansiering från de nationella forskningsråden under hösten 2020, och att regeringen kommer avsätta 210 miljoner kronor de kommande fyra åren, för att bygga upp ett nationellt forskningsprogram om hav och vatten.

SLU Vattenforums nyhetsbrev hösten 2020. Här berättar vi bland annat om SLU:s samverkan med Uppsala kommun, Formas förslag om ett forskningsprogram för hav och vatten och ett fakultetsgemensamt centrum för vattenkraft, miljö och samhälle på SLU.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44