Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)

AEM utvecklar och förmedlar kunskap av hög kvalitet om människa, miljö och företagande. Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer och arbetsmiljöer på landsbygd och i städer. 

Läs mer om AEM

Hammock2750.jpg

Öppet studiebesök i Rehabträdgården 1 juni kl 10-12

Under ditt besök hos oss får du en guidad rundvandring. Vi visar och berättar om trädgårdens olika rum och planteringar och hur teamet använder trädgården i aktiviteter. Du får möjlighet att ställa frågor om Alnarps rehabiliteringsträdgårds historia och om de studier som bedrivits i vårt Living Lab. Välkommen!

Kontakt: Sara Kyrö Wissler, rehabtradgarden@slu.se

Kostnad: 500 kronor per person, exkl moms.

Anmälan: rehabtradgarden@slu.se  SENAST 28 MAJ 

Publicerad: 22 maj 2018 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se