Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)

AEM utvecklar och förmedlar kunskap av hög kvalitet om människa, miljö och företagande. Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer och arbetsmiljöer på landsbygd och i städer.

                                                                                                                   Kontakta oss

Publicerad: 21 januari 2020 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se
Loading…