Teoretisk biologi och systemanalys

Senast ändrad: 05 november 2021

Tillämpad matematik och biomatematisk modellering

  • Modellering av biologiska nätverk
  • Komplexa system och icke-linjär dynamik
  • Oscillationer och kaos i biologiska system
  • Simulering av spatiotemporala processer
  • Tidserieanalys på olika skalor
  • Interaktion mellan människa och natur