Sveriges lantbruksuniversitet

Bioenergi

Vår forskning är inriktad både på systemnivå och på en mer detaljerad teknisk nivå. Vi studerar hur skogs- och lantbrukets resurser effektivt kan utnyttjas på ett hållbart sätt för att producera t.ex. drivmedel, el och värme samtidigt som vi också studerar hur de tekniska processerna kan förbättras.

 

forest-energi.png

Den solstrålning jorden tar emot räcker många gånger om för att täcka våra energibehov, förutsatt att vi lyckas utnyttja den. Jord- och skogsbrukets växter och träd är experter på att använda solljus. Hur kan vi utnyttja dem för att få ut så mycket energi som möjligt, så billigt som möjligt, samtidigt som vi påverkar omgivningen så lite som möjligt? 

Av Sveriges totala energianvändning kommer ca 25 % från biobränsle. Det är av stort intresse att öka andelen eftersom bioenergi är förnybar. Det finns många sätt att utvinna energi ur biomassa. Vilken typ av bränsle som är mest intressant att producera beror både på råvarans egenskaper och tänkt användningsområde.

Publicerad: 21 juni 2017 - Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se