Hoppa till huvudinnehåll

Bioenergi

Skogsbruket kommer tillsammans med jordbruket ha en nyckelroll när dagens fossilberoende bryts och framtidens samhälle byggs. På institutionen studerar vi hur skogs- och jordbrukets resurser effektivt kan utnyttjas på ett hållbart sätt för att producera t.ex. drivmedel, el och värme samtidigt som vi också studerar hur de tekniska processerna kan förbättras och hanteringssystem effektiviseras. Kopplat till bioenergi arbetar vi också med miljö och hållbarhet och vi kartlägger bland annat hur biomassa kan användas i en framväxande bioekonomi och vad konsekvenserna blir av det genom t.ex.  livscykelanalys. 

Fasta biobränslen

Restprodukter från skogsindustrin används för t.ex. förnybar el- och värmeproduktion vilket bidrar starkt till Sveriges höga andel av förnybar energi.

Biogas

På SLU har vi stark kompetens inom biogas. Vi arbetar med hela värdekedjan från rötningsråvaror via biogasprocessen till användning av biogas och biogödsel.

Biodrivmedel

Att ersätta det fossila bränslet i våra fordon med förnybara alternativ är en stor utmaning! Innan våra bilar, lastbilar och traktorer rör sig har bränslet gått igenom en lång kedja.

Den solstrålning jorden tar emot räcker många gånger om för att täcka våra energibehov, förutsatt att vi lyckas utnyttja den. Jord- och skogsbrukets växter och träd är experter på att använda solljus. Hur kan vi utnyttja dem för att få ut så mycket energi som möjligt, så billigt som möjligt, samtidigt som vi påverkar omgivningen så lite som möjligt? 

Av Sveriges totala energianvändning kommer ca 25 % från biobränsle. Det är av stort intresse att öka andelen eftersom bioenergi är förnybar. Det finns många sätt att utvinna energi ur biomassa. Vilken typ av bränsle som är mest intressant att producera beror både på råvarans egenskaper och tänkt användningsområde.

Publicerad: 21 september 2022 - Sidansvarig: agnes.soto@slu.se
Loading…