Forskning

Senast ändrad: 21 september 2022

Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning främst kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle.

Forskarna undersöker hur lantbruket kan producera mat och energi effektivt, med minimal miljöpåverkan, samt hur transporter av djur och livsmedel kan förbättras.

Att utveckla, tillämpa och kommunicera metoder inom GIS, att modellera och analysera biologiska och tekniska processer och system, samt klassisk statistisk forskning förekommer inom ämnet Biometri.

Forskningen relaterad till låg- och medelinkomstländer innebär att forskarna studerar tekniker och system för effektiv och säker produktion av och logistik för livsmedel. Vidare studeras säkert och effektivt utnyttjande av resurserna i avlopp och avfall anpassat för utvecklings- och medelinkomstländer. Och forskning inom Automation. 


Kontaktinformation