Produktionssystem Livsmedel

Senast ändrad: 22 september 2022

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av lustgas (en kraftfull växthusgas) från åkrar, men också genom metanutsläpp från djur och koldioxid från det bränsle maskinerna använder. Vi undersöker hur går det att minska lantbrukets klimatpåverkan genom ökad effektivitet och minskade förlusterna i de olika stegen från åker till konsument.

Viktiga områden är:

  • Hur påverkas miljön av hur de råvaror som lantbruket använder produceras? Vilka möjligheter till förändringar finns det genom att välja alternative med mindre miljöpåverkan?
  • Vilken miljöpåverkan har driften lantbruket?
  • Vad går det att göra på den enskilda gården för att minska dess miljöpåverkan?
  • Hur påverkar olika typer av markanvändning?
  • Vilken miljöpåverkan har nya livsmedel?
  • Hur kan konsumenter påverka och minska lantbrukets miljöpåverkan?
  • Hur går det att minska förlusterna i livsmedelskedjan?
  • Hur kan svinn och biprodukter återcirkuleras mer effektivt?
  • Vilken miljöpåverkan har olika dieter?

Fakta:

Vi forskar kring möjligheter till minskad miljöpåverkan i hela livsmedelskedjan genom effektivare jordbruk och logistik, mer miljövänliga konsumentval samt mindre förluster längs med kedjan.