Biodrivmedel

Senast ändrad: 08 mars 2017
biodrivmedel.png

Att ersätta det fossila bränslet i våra fordon med förnybara alternativ är en stor utmaning! Innan våra bilar, lastbilar och traktorer rör sig har bränslet gått igenom en lång kedja. Det har raffinerats till att bli ett väl fungerande bränsle, det har genom ett omfattande transportnät hamnat hos användaren och väl i fordonet fungerar det tillsammans med alla de delar som dagens moderna fordon består av.

För att ett nytt biobränsle ska kunna fungera krävs det att det fungerar med alla delarna längs denna långa kedja. Dessutom måste råvaran till bränslet växa och skördas på ett hållbart sätt!

Vid institutionen är det framförallt inom två områden som våran forskning och undervisning bidrar till att underlätta en omställning: vi undersöker hur stor miljöpåverkan olika bränslen har och hur vi undersöker hur vi kan få traktorer att gå på biodrivmedel.

Rapporterade projekt


Kontaktinformation
Sidansvarig: charlotta.porso@slu.se