Sveriges lantbruksuniversitet

Lantbrukets teknik och system

handlar om vad som krävs för att driva ett hållbart lantbruk, en grundförutsättning för ett hållbart samhälle. Vi forskar om lösningar på lantbrukets utmaningar både på system- och detaljnivå.