Hoppa till huvudinnehåll

Lantbrukets teknik och system

Lantbrukets teknik och system handlar om vad som krävs för att driva ett hållbart lantbruk, en grundförutsättning för ett hållbart samhälle. Vi forskar om lösningar på lantbrukets utmaningar både på system- och detaljnivå.

Råvaru- och energiförsörjning

Att driva ett modernt jordbruk ställer stora krav på resurser som en god jordmån med god tillgång på näringsämnen och energi i olika former för att driva maskiner och värma byggnader.

Gårdens system

Moderna jordbruksmaskiner som traktorer och skördetröskor är en förutsättning för ett effektivt jordbruk.

Miljöpåverkan

För att samhället ska kunna bli hållbart är ett lantbruk som producerar mat och förnybar energi utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan ett viktigt steg.

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan.

Publicerad: 06 mars 2023 - Sidansvarig: agnes.soto@slu.se
Loading…