Lantbrukets miljöpåverkan

Senast ändrad: 06 maj 2018
miljöpåverkan.jpg

För att samhället ska kunna bli hållbart är ett lantbruk som producerar mat och förnybar energi utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan ett viktigt steg. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av lustgas (en kraftfull växthusgas) från åkrar, men också genom metanutsläpp från djur och koldioxid från det bränsle maskinerna använder. Vi undersöker hur går det att minska lantbrukets klimatpåverkan genom ökad effektivitet och minskade förlusterna i de olika stegen från åker till konsument.

Vi forskar kring möjligheter till minskad miljöpåverkan längs hela produktionskedjan: från bondens val av foder till djuren och gödning till åkrarna, via lant- och skogsbrukens drift till konsumentens val och användning av livs- och drivmedel. Viktiga områden är:

  • Hur påverkas miljön av hur de råvaror som lantbruket använder produceras? Vilka möjligheter till förändringar finns det genom att välja alternative med mindre miljöpåverkan?
  • Vilken miljöpåverkan har driften lantbruket? Vad går det att göra på den enskilda gården för att minska dess miljöpåverkan? Hur påverkar olika typer av markanvändning? Vilken miljöpåverkan har nya produkter?
  • Vilken effekt har det på miljön om vi använder skogens resurser  för  att producera energi och bränslen?
  • Hur kan konsumenter påverka och minska lantbrukets miljöpåverkan? Hur går det att minska förlusterna i livsmedelskedjan? Vilken miljöpåverkan har olika dieter?

Jordbrukets råvaror

Hur påverkas miljön av hur de råvaror som lantbruket använder produceras? Vilka möjligheter till förändringar finns?

Pågående projekt:

Rapporterade projekt:

På gården

Vilken miljöpåverkan har lantbruket? Vad går det att göra på den enskilda gården för att minska dess miljöpåverkan?

Pågående projekt :

Rapporterade projekt:

I skogen

Vilken effekt har det på miljön om vi försöker utvinna energi från skogen?

Pågående projekt:

Hos konsumenten

Hur kan konsumenter påverka och minska lantbrukets miljöpåverkan? Hur går det att minska förlusterna i livsmedelskedjan?

Pågående projekt: 

Rapporterade projekt: 

  • Klimatdeklarationer av förädlade veteprodukter – en fallstudie på svensk pasta

Kontaktinformation
Elin Röös, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för energi och teknik, Lantbrukets teknik och system
elin.roos@slu.se, 018-671866

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se