Food

Senast ändrad: 21 september 2022

Vi använder livscykelanalys för att studera miljöpåverkan från olika livsmedelssystem så att den negativa miljöpåverkan kan minska. Informationen från analyserna kan användas för att optimera livsmedelskedjan eller för att upplysa konsumenter om livsmedels miljöpåverkan så att konsumenter kan göra aktiva val.

I västvärlden konsumerar vi stora mängder animaliska produkter, d.v.s. kött och mejeriprodukter, som är extra energikrävande att framställa och som kräver stora arealer land för foderproduktion. Dessutom slängs en stor del av maten i alla led i kedjan.

Sammantaget gör detta att vad vi äter spelar lika stor roll för miljön som hur vi transporterar oss. När befolkningen växer blir det allt viktigare vad vi väljer att använda den ändliga resursen land till och hur vi hushåller med energin som går åt i livsmedelskedjan.

Pågående projekt

Rapporterade projekt

  • Bästa användningsområde för drank - vilket är bäst: att använda dranken till djurfoder, energi eller gödsel?
  • Fodermedelsdatabasen (http://www.sik.se/archive/pdf-filer-katalog/SR772rev.pdf) - vid beräkning av miljöpåverkan från animalieproduktion har foderproduktionen stor inverkan. I foderdatabasen finns LCI-data för ett stort antal fodermedel. 
  • Klimatdeklaration av pastahur säkra är siffror på klimatpåverkan som man räknar fram för ett kilo pasta?
  • Klimatpåverkan från potatishur varierar den mellan gårdar och säsonger för en och samma sort och region?
  • Kostvalets betydelse för matens miljöpåverkan

Kontaktinformation