Grundutbildning

Senast ändrad: 21 september 2022

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå.

Vi erbjuder fristående kurser och kurser inom program Civilingenjörsprogrammet i energisystem och Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Kurser inom våra forskningsområden (klicka på länken):

Automation

Bioenergi

Biometri 

Kretsloppsteknik

Lantbruksteknik

Livscykelanalys 

Examensarbeten, kandidat och master

Fakta:

SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är utbildningsintresserad. Vi har program på grundnivå, program på avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka.