Utbildning

Senast ändrad: 14 juni 2017
writing.jpg

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå.

Vi bedriver även forskarutbildning. Mer information finner du här: forskarutbildning

Kurser på energi och teknik

Kurser på grund- och avancerad nivå

Vår 2017

TN0284     SLU-30054      
Bioenergy - Technology and Systems, 10 hp

TN0286     SLU-30055      
Energisystem, 5 hp

MS0052     SLU-30035      
Grundläggande statistik för biologer, 5 hp

TE0008      SLU-30060     
Geographical Information Systems II, 5 hp

TN0268      SLU-30059     
Systems analysis for sustainable level, 5 hp

MS0035      SLU-40025     
Grundläggande statistik och matematik, 10 hp

ST0058       SLU-40041     
Statistik för ekonomer, 15 hp

TN0288      SLU-40042     
Logistik, 5 hp

EX0759       SLU-40040    
Självständigt arbete i energisystem, 15 hp

TE0012        SLU-50002    
Projektarbete i energisystem, 15 hp

TE0013        SLU-50003    
Projektarbete i energisystem, 10 hp

Höst 2017

MS0065 SLU-10019 

Grundläggande matematisk statistik, 5 hp

MX0079 SLU-10020 

Livscykelanalys, 5 hp

MX0080 SLU-10021 

Problemlösning för naturvetare, 10 hp

TN0333 SLU-10022 

Introduktion till energisystem, 10 hp

TE0010 SLU-10023 

Val av VA-system, 10 hp

TE0012 SLU-10024 

Projektarbete i energisystem, 15 hp

TE0013 SLU-10025 

Projektarbete i energisystem, 10 hp

TN0285 SLU-10026 

Energi- och livscykelanalys, 5 hp

TN0313 SLU-10027 

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik, 5 hp

TN0326 SLU-10028 

Energisystemplanering, 10 hp

EX0417 SLU-10147 

Independent project/degree project in Technology - Master's thesis, 30 hp

EX0724 SLU-10148 

Examensarbete i energisystem, 30 hp

MS0064 SLU-10301 

Variansanalys och försöksplanering, 5 hp

FÖ0338 SLU-20012 

Energihandel, 5 hp

TE0005 SLU-20013 

Geografiska informationssystem I, 5 hp

BI0876 SLU-20015 

Säker näring i kretslopp, 10 hp

TN0329 SLU-20055 

GIS and Geographic Analysis, 15 hp

TE0014 SLU-20105 

Avfallshantering, 5 hp

MX0126 SLU-20106 

Energi och miljö, 7.5 hp

TN0320 SLU-20107 

Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling, 5 hp

EX0667 SLU-20108 

Självständigt arbete i teknologi - kandidatarbete, 15 hp

TN0319 SLU-20109 

Termokemisk omvandling, 5 hp

TE0015 SLU-20145 

Geografiska informationssystem I, 5 hp

MS0066 SLU-20148 

Statistics I: Basic Statistics, 4 hp

MS0067 SLU-20149 

Statistics II: Experimental design and ANOVA, 4 hp

TN0335 SLU-20154 

Anpassad teknik för hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer, 5 hp

Här söker du efter individuella kurssidor

Tentautlämning

Tentautlämning är öppen för studenter på onsdagar mellan kl 12,30-14 i rum A2037 vid huvudentrén på MVM-huset.

Tenta lämnas endast ut mot uppvisande av fotolegitimation

Kan du inte hämta din tenta själv går det bra att skicka ett ombud. Ombudet ska visa upp fotolegitimation, samt din egen eller kopia på din egen fotolegitimation.

Vill du endast ha en kopia av tentan?

- Fota själv med din telefon
- Få tentan scannad och skickad på e-mail

Tentor sparas i två år, därefter gallras de 

Alla kursers tentor finns inte tillgängliga, många finns kvar hos repsektive lärare så kolla gärna med er lärare först.

Kontakta eva-lena.selfene@slu.se för ev frågor.

Ingen tentautlämning mellan datum: 2017-12-22 och 2018-01-08 !


Kontaktinformation

David Ljungberg, Studierektor grundutbildning
Institutionen för energi och teknik, SLU

Telefon: 018-67 18 10
E-post: david.ljungberg@slu.se

Sidansvarig: David.Ljungberg@slu.se