Hoppa till huvudinnehåll

Kretsloppsteknik

Vår vision är att nyttja allt organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbar produktion av mat. Visionen gäller allt organiskt avfall från hela livsmedelskedjan; toalett- och mat-avfall liksom gödsel, skörderester etc. Samtidigt som utvinningen av värdefulla resurser ur avfallet ska maximeras, ska den negativa miljöbelastningen minimeras.

Kretsloppsteknik

Publicerad: 05 november 2021 - Sidansvarig: maria.bywall@slu.se
Loading…