Hoppa till huvudinnehåll

Kretsloppsteknik

Vår vision är att nyttja allt organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbar produktion av mat. Visionen gäller allt organiskt avfall från hela livsmedelskedjan; toalett- och mat-avfall liksom gödsel, skörderester etc. Samtidigt som utvinningen av värdefulla resurser ur avfallet ska maximeras, ska den negativa miljöbelastningen minimeras.

Kretsloppsteknik

Publicerad: 10 oktober 2022 - Sidansvarig: agnes.soto@slu.se
Loading…