Lantbrukets råvaru- och energiförsörjning

Senast ändrad: 26 februari 2018
Råvaru- och energiförsörjning.jpg

Att driva ett modernt jordbruk ställer stora krav på resurser som en god jordmån med god tillgång på näringsämnen och energi i olika former för att driva maskiner och värma byggnader. 

Vi forskar kring hur det går att säkerställa en hållbar produktion av de resurser som krävs. Vi studerar både de stora systemen, hur en hel gård kan använda enbart förnybara resurser, till de enskilda delarna. Ett viktigt forskningsområde är hur konstgödsel kan framställas på förnybar väg utan att vara beroende av fossil naturgas.

Projekt inom råvaru- och energiförsörjning

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se