Forskningsprojekt om matsvinn

Senast ändrad: 22 september 2022
Kastad mat

Vi har flera pågående projekt om matsvinn där målet är att göra livsmedelssystemet mer hållbart genom att förebygga matsvinn uppstår samt att återvinna det avfall som ändå uppstår.

Matsvinn uppstår i alla led i livsmedelskedjan och orsakar miljöskadliga utsläpp eftersom mer mat än vad som behövs produceras. Att förebygga matsvinnet är av högsta prioritet för att göra livsmedelssystemet mer hållbart. Därför forskar vi på hur storkök butiker och industrier kan minska matsvinnet genom att bättre anpassa inköpen till försäljningen samt förbättra alternativen för att ta omhand det matsvinn som ändå uppstår. En viktig aspekt av vår forskning är att utvärdera vad olika åtgärder för att minska matsvinnet har för effekter på miljön.

Vi forskar även på hur biprodukter från jordbruket kan användas mer effektivt i nya produkter. Genom att ta tillvara på dessa biprodukter så kan livsmedelssystemet bli mer hållbart då samma grödor kan användas för att producera en större mängd mat.

Viktor Wrange, SLU

Ruttet äpple

Fakta:

Pågående projekt

  • Recirkulering av överskottsmat - till vilken nytta? 2019-2021, finansierat av Formas.
  • Integrerat informationsutbyte för ökad samverkan mellan storkök för minskat matsvinn, 2019-2020, finansierat av Formas
  • AVARE - Adding value in resource effective food systems, 2018-2021, finansierat av Formas och Susfood.
  • Enhanced utilization of an industrial side stream for a circular biobased economy – food grading of superior nutritional protein, 2018-2021, finansierat av Formas.
  • Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoli- och grönkålsproduktion, 2018-2021, finansierat av Jordbruksverket