Klimatmärkt livsmedelsbutik - medverkande

Senast ändrad: 05 november 2021

Elin Röös, forskare på Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala och projektledare i projektet

Lena Ekelund, professor på fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp 

Heléne Tjärnemo, forskare på fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp 

Sara Spendrup, doktorand på fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp 

Erik Hunter, lektor på fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp 

Emma Schütt och Liv Södahl – Naturskyddsföreningen Göteborg

Mikael Robertsson (senare Louise König), miljöchef COOP Sverige

 


 

 


Kontaktinformation