Klimatmärkt livsmedelsbutik - utförande

Senast ändrad: 17 januari 2011

Projektet kartlägger olika delar av hela varuflödet, från datainsamling för att bedöma klimat- och miljöpåverkan från olika livsmedel, utbildning av personal för att genomföra insatserna, till kartläggning av hur olika specifika insatser påverkar konsumenters konsumtionsmönster.

Typ av produkter

I projektet studeras på försäljning av två typer av produktgrupper; köttprodukter samt frukt och grönsaker (färska).  Köttprodukter har valts eftersom animaliska livsmedel står i en klass för sig när det gäller klimatpåverkan. Genom att välja en viss typ av kött, eller ett vegetabiliskt alternativ, kan stora utsläppsminskningarna åstadkommas. Frukt och grönsaker utgör ett utmanande exempel eftersom klimatpåverkan från olika produkter varierar stort under året och mellan olika odlingssätt och transportsystem.


Kontaktinformation