Klimatmärkt livsmedelsbutik - publikationer

Senast ändrad: 10 mars 2017

Publicerat

Vetenskapliga artiklar:

Ekelund, L., Hunter, E., Spendrup, S., Tjärnemo, H. (2014) Communicating GHG Mitigating Food Consumption In-Store: An Observational Study of Food Retailers in Five European Countries. British Food Journal (in press)

Röös, E., Ekelund, L., Tjärnemo, H. (2013) Communicating the Environmental Impact of Meat Production: Challenges in the Development of a Swedish Meat Guide. Journal of Cleaner Production  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613007191

Röös, E. and Karlsson, H. (2013). Effect of Eating Seasonal on the Carbon Footprint of Swedish Vegetable Consumption. Journal of Cleaner Production Vol. 59:63-71 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613004265

Röös E, Sundberg C, Tidåker P, Strid I, Hansson P-A (2013) Can carbon footprint serve as an indicator of the environmental impact of meat production? Ecological Indicators 24 (2013) 573–581 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X12002956

Dessutom är följande artiklar under utarbetning:

*Hunter, E., Röös, E., Isgren, E. (2014) Protection Motivation Theory applied to climate mitigating food behavior with an emphasis on perceived response- and self-efficacy and response cost of decreased meat consumption among Swedish citizens.

*Spendrup, S., Röös, E, Schutt, E. (2014) Challenges in Communicating multilayered environmental consumer food choice information – the example of the Meat Guide

*Hunter, E., Isgren, E., Spendrup, S. (2014) Using nature and sounds at supermarkets to induce sustainable food choices: A Field Experiment

Doktorsavhandling:

Röös, E. (2013) Analysing the Carbon Footprint of Food.Insights for Consumer Communication. Doctoral Thesis. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2013:56. Uppsala http://pub.epsilon.slu.se/10757/1/roos_e_130821.pdf

Konferensbidrag:

Röös E (2012) Communicating LCA results to the interested consumer - development of a criteria-based meat guide. LCA Food 2012 Conference, 1-4 Oct 2012, St Malo, France.

Tjärnemo, H., Södahl, L. (2012) Swedish Food Retailers Promoting Climate Smarter Food Choices –Trapped between Visions and Reality? The 3rd Nordic Retail and Wholesale Conference, Lund University Sweden, November 7-8, 2012                                                  även artikel inskickad till Scandinavian Journal of Retail

Röös E (2011) The trade-off between animal welfare and lowered emissions of greenhouse gases from pork production. Presentation at the at the NJF conference in Uppsala, June 2011

Examensarbeten:

Persson, K (2013) Säsong – ett globalt, lokalt och miljövänligt koncept, eller?  – En kvalitativ analys av begreppet säsong och dess innebörd för aktörer i den svenska värdekedjan för frukt och grönt. Självständigt arbete. 15 hp http://stud.epsilon.slu.se/5986/7/persson_k_130826.pdf

Gottfridsson, L (2013) Global warming potential and nutritional content of fresh and frozen roots - A study on carrots and turnips. Examensarbete 30 p SLU.

Alsterberg, E (2012) Animaliska restprodukter vid köttproduktion. Effektiv användning och livsmedelspotential. Examensarbete 30 p UU. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:540097/FULLTEXT01.pdf

Persson, K. (2012) Konsumenters inställning till klimatmärkta livsmedel. Kand.arb SLU Alnarp http://stud.epsilon.slu.se/4052/1/persson_k_120412.pdf

Karlsson, H. (2011) Seasonal Vegetables.  An Environmental Assessment of Seasonal Food. Master Thesis. Norwegian University of Life Sciences, Ås http://brage.bibsys.no/umb/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_29208/1/Hanna%20Karlsson.pdf

Faktablad:

Andersson, M., Ekelund, L. (2012) Konsumenter om märken på mat. Information eller förvirring? LTJ-fakultetens Faktablad 2012:3, SLU. Alnarp http://pub.epsilon.slu.se/8620/1/andersson_et_al%20_120309.pdf 

Ekelund, L., Persson, K. (2012) Konsumenter om klimat, mat och klimatmärkning. LTJ-fakultetens Faktablad 2012:43, SLU. Alnarp http://pub.epsilon.slu.se/9377/7/ekelund_et_al_%20130111.pdf

Rapporter och populärvetenskapligt material:

Röös E (2013) Köttguiden. Webbplats och version 1.0 av guiden. www.kottguiden.se Nominerad till konsumentpriset Blåslampan 2013. http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges-konsumenter/pressreleases/fyra-finalister-till-blaaslampan-2013-904959

Röös E (2012) Mat-klimat-listan version 1.0. Rapport 2012:040. Institutionen för energi och teknik, SLU. http://publikationer.slu.se/Filer/Mat-klimat-listanversion10-120413.pdf

Ekelund L., Röös E. (2011) Climate smart choice in competition. Sustainability, 1:2011 Stockholm http://sustainability.formas.se/en/Issues/Issue-1-February-2011/

Ekelund L., Röös E. (2010) Klimatsmarta val i konkurrensen. Miljöforskning, 5: 28-31. Stockholm 

Mediarapportering (ett urval):

TV4 nyheterna om behovet att minska köttkonsumtionen: http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2538860

Radio om Köttguiden:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/264100?programid=2778 (Plånboken)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5424490 (P1 Morgon)

Diverse tidningsartiklar:

http://www.unt.se/uppsala/kottkonsumtionen-maste-minska-2825527.aspx

http://www.unt.se/osthammar/kottguide-kan-ge-gron-gubbe-2597782.aspx

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/expertens-tips-sa-valjer-du-miljovanligt-kott/


Kontaktinformation