Abiotiska resurser

Senast ändrad: 05 november 2021

Resurstutarmning/förbrukning av abiotiska resurser avser förbrukning av sådana ämnen som inte, i praktiskt avseende, nyskapas. Typiska exempel är metaller och fossila bränslen.

Då de inte nyskapas, innebär detta att då en resurs förbrukats så är de för evigt borta. För bränslen som olja innebär detta att den tillgängliga exergin förbrukats. För metaller att de spritts i såpass små koncentrationer att det inte är praktiskt möjligt att återanvända metaller.

Ett vanligt mått för förbrukning av abiotiska resurser är ADP. Den baseras på totala reserverna och nuvarande utvinningstakt. Att bedöma storleken på tillgängliga reserver är en komplicerad vetenskap och därför resultaten därför förknippade med betydande osäkerheter.

Variabel (förkortning)

Abiotic depletion potential (ADP)

Variabeln mäter

Kvoten utvinning/(total reserv2) delat med samma kvot för antimon

Aktuell datakälla

Abiotic resource depletion in LCA


Kontaktinformation