Förtunning av ozonlagret

Senast ändrad: 18 maj 2016

En del av solens strålar, s.k. ultraviolett strålning, är såpass energirika att de kan skada kroppen genom att bryta sönder dess molekyler. Ozonskiktet absorberar nästan allt (97-99%) av denna strålning. En förtunning av ozonskiktet medför därför problem både för människor och för annat liv på jorden.

Variabel (förkortning)

Ozone depletion potential (ODP)

Dataleverantör

World Meteorological Organization (WMO)

Aktuell datakälla

Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006


Kontaktinformation