Humantoxicitet

Senast ändrad: 18 maj 2016

Humantoxicitet är ett mått på hurpass giftigt ett ämne är för människor. Ett ämne kan påverka människor på flera olika sätt: vi kan andas in det, vi kan äta det, vi kan dricka det etc. Det kan påverka hjärta, lungor eller andra vävnader, det kan orsak cancer eller fosterskador.

Ett ämne kan nå oss på många sätt. Det kan spridas med luften och vatten. Djur och växten kan ta upp det och sprida det vidare. De många sätten ett ämne kan påverka oss och de många sätten det kan nå oss gör att det är relativt komplicerat att bedöma hurpass farligt ett ämne är.

Variabler (Förkortning)

  • Toxicity Equivalence Potential (TEP)
  • Human Toxicity Potential (HTP)

Enhet

kg 1,4 dichlorobenzene (1,4-DB) eq.

Dataleverantör

-

Aktuell datakälla

USEtox


Kontaktinformation