Klimatpåverkan

Senast ändrad: 26 maj 2016

Både människor och annat liv på jorden påverkas av klimat och hur varmt det är. Snabba förändringar gör det svårt för arter att hinna anpassa sig. Människan påverkar klimatet på flera sätt, bland annat genom utsläpp av växthusgaser. Dessa höjer jordens temperatur genom att absorbera strålning som annars skulle lämnat jorden.

Ofta normeras resultat med den viktigaste växthusgasen, koldioxid (CO2), så att det uttrycks i kg CO2-ekvivalenter. Olika gaser uppehåller sig olika länge i atmosfären. Därför spelar längden på den tidsperiod man studerar roll. Vanliga alternativ för tidsintervall är  20,100 och 500 år.

Variabel (förkortning)

Greenhouse Warming Potential (GWP)

Variabeln mäter

Hur jordens strålningsbalans förändras ("radiative forcing"). Ett värde över noll medför att mer energi når jorden än vad som lämnar planeten, vilket medför att temperaturen ökar

Enhet

W/m2 eller kg CO2-ekvivalenter

Dataleverantör

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Aktuell datakälla

IPCC Fourth Assessment Report (AR4)


Kontaktinformation