Övergödning

Senast ändrad: 18 maj 2016

Om en stor mängd näringsämnen (t.ex. kväveföreningar och fosfater) tillförs sjöar och hav kan detta medföra att en betydande ökning av mängden växtplankton och alger med bl.a. syrebrist som följd.

Som med andra former av miljöpåverkan är resultatet av ett visst utsläpp beroende av de lokala förhållandena.

Variabel (förkortning)

Eutrophication potential (EP)

Variabeln mäter

Hur pass snabbt ett ekosystem närmar sig en "kritisk nivå" till följd av tillförseln av ett kilogram av ämnet jämfört med om det tillförts ett kilogram av PO43-.

Enhet

kg PO43--ekvivalenter

Aktuell datakälla

Huijbregts, M., Life-cycle impact assessment of acidifying and eutrophying air pollutants


Kontaktinformation