Miljöarbete

Senast ändrad: 04 april 2023

Vi ökar kunskapen i samhället om människans miljöpåverkan genom vår forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys. Detta leder till mer miljöriktiga beslut. Vår negativa miljöpåverkan kommer framför allt från tjänsteresor, resursförbrukning vid kontors- och laboratoriearbete, energiförbrukning och farligt avfall.

Vi har flera handlingsplaner som ligger till grund för institutionens miljöarbete vilket syftar till att bidra till att verkställa SLU:s miljömål. Vi ska bland annat öka kopplingen till hållbar utveckling i våra kurser och minska utsläppen från våra tjänsteresor.

Miljörepresentanter för energi och teknik:

Christopher Malefors & Cecilia Lalander