Biodrivmedel och markanvändning i Sverige - en översikt över effekter av förändrad markanvändning

Senast ändrad: 05 november 2021

Syftet med projektet var att undersöka det aktuella kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor om markanvändning kopplat till biodrivmedelsproduktion. Vi fokuserade främst på effekter av svensk drivmedelsproduktion, men det kunde innebära att effekterna av hela produktionskedjan på global nivå, inklusive indirekta effekter, också kunde ingå.

Vi sammanställer forskningen om effekter på klimatet, den biologiska mångfalden och markens kemi, men också om sociala och ekonomiska aspekter såsom matpriser och styrmedel. Projektet kommer att genomfördes som en litteraturstudie följt av en syntes av resultaten från de olika delprojekten.

Det var ett nationellt projekt med deltagare från tre universitet och två forskningsinstitut. SLU kommer att ledde ett delprojekt om biologisk mångfald och markkemi, inklusive markkol. 


Kontaktinformation