Drank från spannmålsbaserad etanolproduktion - hur används den bäst?

Senast ändrad: 05 november 2021

Syftet med projektet var att analysera olika sätt att tillvarata det ekonomiska och energimässiga värdet hos vetebaserad drank från storskalig etanolproduktion. Analysen fokuserdes på viktiga frågeställningar som systemets betalningsförmåga för dranken, energiverkningsgrad, avsättningsbegränsningar, skaleffekter på analyserade parametrar m.fl.

De system som analyserats är:

  • torkning till foder
  • torkning till förbränning
  • direktanvändning som djurfoder
  • direktanvändning som gödselmedel
  • biogasproduktion inklusive spridning av rötresten som gödselmedel
  • svagsyra-behandling av dranken för att genom en sekundärjäsning öka etanolutbytet och producera en sekundärdrank med bättre fodervärde

Publikation från projektet


Kontaktinformation