Energiskog och hållbarhet – utveckling av en modell för utvärdering av miljö och ekonomi

Senast ändrad: 05 november 2021

Krav ställs på att biobränslen produceras på hållbart sätt. Projektet utvecklar en modell för att kvantifiera, visualisera och tydliggöra olika hållbarhetsaspekter vid odling av energigrödor. Fokus är på att illustrera modellens användbarhet. Modellen skulle kunna användas av myndigheter som ett verktyg för avvägning mellan olika företags-, miljö- och naturvårdsintressen vid etablering av energigrödor.


Kontaktinformation